ثبت شکایات

جهت ثبت شکایت می توانید با شماره تماس :

٠٧١٣٦٢٣٣٠٢٨

تماس حاصل فرمایید یا به آدرس

بخش مرکزی، بلوار میرزای شیرازی، کنارگذر صنایع، ساختمان سروش

در ساعت ۸ صبح الی ۲ بعد ظهر مراجعه نمایید

7 روز هفتـــــه ، 24 ساعــــته پاســخگوی شــما هســـــــتیم

٠٧١٣٦٢٣٣٠٢٨ support@kanontasisat.ir