رادیاتور استیل دیما

مزیت های رادیاتور پنلی

مزیت های رادیاتور پنلی

مزیت های رادیاتور پنلی رادیاتور پنلی نسل سوم رادیاتور بوده و به نسبت حجم آبگیری کمی که دارد توانسته به راحتی با پکیج سازگار گردد

7 روز هفتـــــه ، 24 ساعــــته پاســخگوی شــما هســـــــتیم

٠٧١٣٦٢٣٣٠٢٨ support@kanontasisat.ir